Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aspects of Sweden

Elinstallation och föreskrifter

Elteknik

Elteknik för civilingenjörer

Europakunskap

Further Studies in Politics

Förnybara energisystem

Genus och politik - teori och metodologi

Hälso- och sjukvårdsadministration

Industriella automationssystem

International Politics

Internationell Politik

Introduction to EU Studies

Introduktion till elkraftsystem

Introduktion till studiet av politik

Kretsteknik

Ledarskap och verksamhetsutveckling inom vård och omsorg

Makt och styrformer

Offentlig Politik och Förvaltning

Offentliga beslut och processer i praktiken

Policyanalys

Politikens institutioner

Politisk teori

Politiska idéer

Praktik: Politices kandidat