Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Elinstallation och föreskrifter

Elteknik

Elteknik för civilingenjörer

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Förnybara energisystem

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Industriella automationssystem

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Introduktion till elkraftsystem

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Kretsteknik

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet