Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analys och geometri

Community Dance

Dans

Dans i förskola och skola I

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning III

Dans undervisning demokrati

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och koreografisk metod

Folklig dans - introduktion

Funktionalanalys

Genredidaktik 1

Grundläggande analys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Inledande matematik

Kinetisk teori

Kreativ matematik för grundlärare i förskoleklass och årskurs 1-3

Matematik Bas A

Matematik Bas B

Matematik I med didaktisk inriktning

Matematik III med didaktisk inriktning

Matematik IV med didaktisk inriktning