Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Andraspråksinlärning

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Examensarbete

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Introduktion till byggteknik

Läs- och skrivutveckling på ett andraspråk

Migration, kultur och kommunikation

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk I

Svenska som andraspråk II

Svenska som andraspråk III

Svenska som främmande språk I

Svenska som främmande språk II

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Träkonstruktion