Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Examensarbete

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familje-, barn- och elevhälsovård

Fördjupningskurs i bedömning och behandling av olika symtom

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning I

Husbyggnadsteknik

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Hållbart byggande

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Introduktion till byggteknik

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Omvårdnad vid akuta situationer