Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Digitala analysmetoder

Examensarbete

Grafisk form II

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Introduktion till Medie- och kommunikationsvetenskap

Introduktion till byggteknik

Introduktion till geomediastudier

Journalistik

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Mediepraktik

Mediepraktik

Specialiseringskurs 1: Geomedia, kultur och vardagsliv

Specialiseringskurs 2: Geomedia, opinionsbildning och offentlighet

Specialiseringskurs 3: Geomedia, rumslig planering och mobilitet

Strategisk kommunikation

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Tekniska principer av digitala medier och digital design

Text, kommunikation och organisation

Träkonstruktion