Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Betongkonstruktion

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Collegeåret

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Introduktion till byggteknik

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Litterära klassiker

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Svenska med didaktisk inriktning 1

Svenska III med didaktisk inriktning