Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Examensarbete

Fysisk planering i praktiken

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Identiteter och kulturer

Introduktion till byggteknik

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Lokal och regional utveckling

Regionala utvecklingsprocesser

Samhällsplanerarens metoder

Samhällsplanering - praktik

Samhällsplanering I

Samhällsplanering, praktik

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Träkonstruktion