Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Betongkonstruktion

Byggnads- och samhällsplanering

Byggproduktion 2

Byggprojektering med datorstöd i BIM-process

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Examensarbete

Husbyggnadsteknik

Hållbart byggande

Introduktion till byggteknik

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPF

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Skola som system och idé - yrkeslärare

Teknisk besiktning och värdering av fastigheter

Träkonstruktion

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare