Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap i praktiken

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Projekt och ledarskap för civilingenjörer

Projekt som arbetsform

Projektledning i IT-projekt