Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap i praktiken

Beteendeekonomi

Beteendeekonomi

Ekonomisk utvärderingsmetod

Finansiella marknader, risk och försäkring

Industriell organisation och konkurrensstrategi

Internationell handelsteori

Internationell makroekonomi

Internationell makroekonomi

Kvantitativa metoder för finansiell ekonomi

Makroekonomi, globalisering och tillväxt

Mikroekonomi och internationell handel

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi, praktik

Tillämpad ekonometri

Tillämpad ekonometri

Vetenskapliga metoder i nationalekonomi