Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Anskaffning av IT-system

Användartester, prototyping och utvärdering

Arbetsvetenskap

Arbetsvetenskap i praktiken

Business by Web och webbanalys

Databasdesign

Designmönster, Java och UML

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Grundläggande programmering

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Interaktionsdesign

Introduktion till IT-design

Objektorienterad modellering

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Programutveckling

Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept

Tjänster och IT: Elektroniska affärer

Utveckling av appar för mobila e-tjänster

Utveckling av webbapplikationer