Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Datastrukturer och algoritmer

Datasäkerhet I

Datavetenskap - Masteruppsats

Distribuerade system och tillämpningar

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Ingenjörsprojekt Datateknik

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Perspektiv på datavetenskap

Praktik för Datavetare

Programmeringsteknik

Programutvecklingsmetodik

Projektarbete i Datavetenskap

Teoretisk datalogi

Virtualisering av nätverksfunktionalitet