Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ekonometri

Ekonometri

Event management

Företagande inom turism

Grundläggande statistik och regressionsanalys

Introduktion till SPSS

Matematisk statistik

Produktion och konsumtion inom turism

Statistik

Statistik - Kandidatuppsats

Statistik - fortsättningskurs för ekonomer

Statistik I

Statistik II

Statistisk teori

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Undersökningsmetodik