Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att skapa kunskap om komplexa sociala processer

Att åldras i Sverige

Individen och samhället

Moderna sociologiska teorier om social förändring

Organisation, grupprocesser och projektledning

Samhällsorganisering, public sociology och forskningspraktik

Samhällsplanerarens sociologiska kontext

Samhällsvetenskapliga metoder

Självständig fördjupning

Socialpsykologi I

Socialpsykologi II

Sociologi I

Sociologi II

Sociologi III

Sociologi IV, Examensarbete

Sociologi IV, V, Examensarbete

Sociologi V Examensarbete

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Spanska I: Modern spanskspråkig text

Spanska I: Muntlig språkfärdighet

Spanska II: Fonetik och språkvetenskap

Spanska II: Modern spanskspråkig skönlitteratur

Spanska II: Skriftlig språkfärdighet

Spanska II: Spanskamerika, kultur och samhällsförhållanden

Spanska III: Självständigt arbete