Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Event management

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Företagande inom turism

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Ledarskap och personlighet

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Produktion och konsumtion inom turism

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Utvecklingspsykologi

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält