Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Biologisk psykologi, lärande, motivation och lycka

Forskningsmetodik och fördjupningsarbete

Funktion, symtomatologi, färdighet och anpassning utifrån ett psykologiskt perspektiv

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Individ, organisation och samhälle

Introduktion till psykologi och människan i ett utvecklingsperspektiv

Ledarskap och personlighet

Organisation och innovation

Positiv psykologi och hälsa

Psykodynamisk psykoterapi II

Psykologi - grunder

Psykologins forskningsfält

Psykoterapi II - Kognitiv beteendeterapi

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2

Socialpsykologi ur ett psykologiskt perspektiv

Utvecklingspsykologi

Verksamhetsförlagd utbildning samt behandlingsmetoder

Vetenskaplig tillämpning inom psykologins forskningsfält