Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Event management

Företagande inom turism

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Produktion och konsumtion inom turism

Projekt som arbetsform

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Teamutveckling i projektmiljöer

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer