Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Intensivvård i teori och praktik

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Leda och utveckla operationssjukvård

Operationssjuksköterskans profession

Operationssjukvård i teori och praktik

Patofysiologi och farmakologi

Perioperativ vård

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård