Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Allmän rättslära II

Associationsrätt

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

EU-rätt och internationell rätt

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Familjerätt

Fastighetsrätt

Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handelsrätt

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Intensivvård i teori och praktik

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationell beskattning

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning