Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Examensarbete - högskoleexamen

Fältarbete: förberedelser och metoder

Fältstudier: kulturmöten och områdeskunskap

Företagets finansiering och styrning

Makroekonomi

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Miljö- och naturresursekonomi

Nationalekonomi

Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom

Nationalekonomi - Kandidatuppsats

Nationalekonomi - Magisteruppsats

Nationalekonomi - fortsättningskurs

Nationalekonomi för Pol. Kand

Nationalekonomi för fastighetsekonomer

Nationalekonomi med inriktning industriell ekonomi

Nationalekonomi, praktik

Offentlig ekonomi och politik

Portföljval

Portföljvalsanalys

Religionsvetenskap II

Religionsvetenskap med didaktisk inriktning 2