Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsmarknadens ekonomi

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Ekonometri

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Ekonomisk tillväxt/Makroekonomi

Examensarbete - högskoleexamen

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Företagets finansiering och styrning

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Lärandeteorier

Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Makroekonomi

Mikroekonomi och kvantitativa metoder

Miljö- och naturresursekonomi

Nationalekonomi

Nationalekonomi - Examensarbete civilekonom