Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Att leda lokal skolutveckling

Att leda och utveckla förskolans verksamhet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande

Deformation och brott

Den lärande eleven - ämneslärare

Den lärande eleven 2 - musiklärare

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Examensarbete inom lärarutbildningen (pedagogik)

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Förskolan och vetenskapliga perspektiv

Leda Lärande - ämneslärare

Leda lärande - grundlärare

Leda lärande 2 - musiklärare

Lärandeteorier

Lärarens professionella förhållningssätt - grundlärare

Lärarens professionella förhållningssätt - verksamhetsintegrerad utbildning

Materialteknik för civilingenjörer

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling

Självständigt arbete i utbildningsledning och skolutveckling II

Skolan som lärande organisation

Skolutvecklingens teori och praktik

Tema Barn och Barndom