Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård inom ambulanssjukvård

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Bedömning och vård inom ambulanssjukvård

Datorstödd beredning och produktion

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot intensivvård

Examensarbete med inriktning mot operationssjukvård

Finita elementmetodens grunder

Fordonskonstruktion

Fordonskonstruktion II

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Hydraulik och pneumatik

Hälsofrämjande och förebyggande omvårdnad, allmänmedicin och folkhälsa

Hållfasthetslära I för civilingenjörer

Hållfasthetslära med datorstöd

Intensivvård i teori och praktik

Intensivvårdssjuksköterskans profession

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Introduktionskurs IoD

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext