Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Migration, kultur och kommunikation

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete

Självständigt arbete - uppsats

Svenska - ett andraspråk

Svenska II med didaktisk inriktning

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk I

Svenska som främmande språk II