Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Barnets rätt

Behandlingsarbete inom missbruksvård

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Det sociala arbetets organisation och ledarskap

Evidens i socialt arbete

Examensarbete för masterexamen i socialt arbete

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Individ, grupp och familj

Juridik för det sociala arbetet

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Ledning och administration i socialt arbete

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Personlig och professionell utveckling I

Personlig och professionell utveckling II

Personlig och professionell utveckling III

Personlig och professionell utveckling IV

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter