Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Den projektorienterade organisationen

Generell projektledningsmetodik

Identiteter och kulturer

Individer och grupper i projekt

Introduktionskurs - samhällsplanering och projektledning

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande I

Kulturgeografi - Självständigt arbete i Regionalt Samhällsbyggande II

Kulturgeografi - magisteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi - masteruppsats

Kulturgeografi III

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Lokal och regional utveckling

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Praktik I avancerad nivå

Praktik II avancerad nivå

Projekt som arbetsform

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Samhällsplanering II: Hållbar utveckling - individ, samhälle och miljö

Samhällsvetenskaplig metod och uppsats

Skogsfinnarna och Finnskogen: Kultur, historia och framtid