Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildskapande i skola och förskola II

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Fotografins filosofi I:Introduktion

Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik

Konst och design II

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Skissteknik I

Skissteknik II

Svenska II med didaktisk inriktning