Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Analytisk kemi

Event management

Examensarbete för ämneslärare - kemi med didaktisk inriktning

Fysikalisk kemi B

Företagande inom turism

Internationellt projekt i Kemi

Kemi Bas A

Kemi II med didaktisk inriktning

Kemi för basåret 2

Kemi i samhället

Kemi kandidatarbete

Organisk kemi B

Produktion och konsumtion inom turism

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats

Vetenskapligt skrivande och vetenskapsteori inom kemi och kemiteknik

Ytor, gränsskikt och kolloider C

Ytor, gränsskikt och kolloider D