Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare

Deformation och brott

Den lärande eleven - KPF

Den lärande eleven - KPU

Den lärande eleven - yrkeslärare

Examensarbete för civilingenjörsexamen i maskinteknik

Examensarbete för kandidatexamen i maskinteknik

Leda elevers lärande 2 och VFU

Leda lärande - KPU

Leda lärande - yrkeslärare

Materialteknik för civilingenjörer

Projektarbete kring simulering och modellering

Simulering och modellering

Skola som system och idé - yrkeslärare

Tillverkningsteknik

Tillverkningsteknik 1

Tillverkningsteknik, Innovation och Design

Verksamhetsförlagd utbildning - KPF

Verksamhetsförlagd utbildning - yrkeslärare

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU

Vetenskaplig metod, utvecklingsarbete och VFU - yrkeslärare