Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärssystem I: Analysmodeller

Affärssystem II: Utvecklingsmodeller

Anskaffning av IT-system

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bild för grundlärare i årskurs 4-6

Bildberättande II

Bildskapande i skola och förskola II

Business by Web och webbanalys

Electronic Business and Enterprise Systems

Forskningsprojekt inom Informatik

Fortsättningskurs i programmering

Fotografins filosofi I:Introduktion

Fotografins filosofi II: Fotografiets berättarteknik

Framtida webbstandarder

Grundläggande databasdesign

Grundläggande programmering

HTML och CSS för webbutveckling

Informatik - Högskoleuppsats

Informatik - Kandidatuppsats

Informatik - Magisteruppsats

Informatik - Masteruppsats

Informatik, praktik

Informatik, utlandspraktik

Informationssystem och IT

Introduktion till IT-design