Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Byggmätning

Digital fotogrammetri och 3D-visualisering

Examensarbete

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i lantmäteriteknik och GIT

Examensarbete inom speciallärarprogrammet

Fältkurs projekt

GIS, samhällsplanering och projektarbete

Geodesi

Geodesi för GIS

Geografiska informationssystem I

Grundläggande geodetisk mätningsteknik

Introduktion till GIS som verktyg för samhällsplanering

Introduktionskurs till GIS och mät och kartteknik

Kartografi I

Orienteringskurs i GIS

Praktikkurs geografisk informationsteknik

Praktikkurs inom lantmäteriteknik och GIT

RasterGIS

Specialpedagogik

Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde

Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan

Specialpedagogiska perspektiv på lärande och undervisning

Undervisningsuppdraget - innehåll och problematisering

Vetenskaplig metod inom geomatik