Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 7-9

Geografi med didaktisk inriktning 1

Geografi med didaktisk inriktning 2

Innehåll, arbetssätt och bedömning

Migration, kultur och kommunikation

Självständigt arbete

Svenska - ett andraspråk

Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45). Ingår i Lärarlyftet

Svenska som främmande språk I

Svenska som främmande språk II

Svenskan i tvärspråklig belysning

Tvåspråkig utveckling