Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Event management

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Företagande inom turism

Genusvetenskap I

Genusvetenskap III

Genusvetenskap IV

Ledarskap, organisation och kön

Män, manligheter och förändringsprocesser

Produktion och konsumtion inom turism

Turismvetenskap med examensarbete

Turismvetenskapliga metoder och uppsats