Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Affärsjuridik

Allmän rättslära II

Associationsrätt

EU-rätt och internationell rätt

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Familjerätt

Fastighetsrätt

Förvaltningsrätt och förvaltningsprocess

Genusvetenskap I

Genusvetenskap III

Genusvetenskap IV

Handelsrätt

Internationell beskattning

Juridisk grund och Allmän rättslära I

Juridisk introduktionskurs med fastighetsinriktning

Kontraktsrätt med ersättningsrätt

Ledarskap, organisation och kön

Materiell företagsbeskattning

Män, manligheter och förändringsprocesser

Offentlig rätt

Offentligrättslig fördjupning

Rättsvetenskap C

Rättsvetenskaplig teori, metod och praktik

Rättsvetenskapliga perspektiv i teori och metod

Skatteförfarande och skatteprocess