Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

De mänskliga rättigheternas idé- och kulturtraditioner

Familjen i ett nytt århundrade: Genus, föräldraskap och myndigheter

Genusvetenskap I

Genusvetenskap III

Genusvetenskap IV

Idéhistoria II

Idéhistoria II: Global idéhistoria

Idéhistoria II: Idéhistoriens teori- och metodtraditioner

Idéhistoria II: Metateorier - vetenskap, kultur, politik

Idéhistoria II: Självständigt arbete I

Konst- och bildvetenskap II

Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar

Konst- och bildvetenskap II: konstliv, konstmuseer, konstpedagogik, offentlig konst

Konst- och bildvetenskap II: självständigt arbete

Konst- och bildvetenskap II: teori och metod

Kulturpolitiska arenor III

Kulturproduktionens villkor

Kulturprojekt

Kulturvetenskapliga metoder I

Kulturvetenskapliga metoder II

Ledarskap, organisation och kön

Män, manligheter och förändringsprocesser

Självständigt arbete I - Kulturstudier

Självständigt arbete II: Kulturstudier