Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Digitalteknik

Elektronisk kommunikation

Elmaskiner och transformatorer

Examensarbete

Examensarbete

Examensarbete för ämneslärare - svenska med didaktisk inriktning

Inbyggda reglersystem

Industriell mät- och reglerteknik

Kraftelektronik

Kreativt skrivande

Kreativt skrivande II

Kretsteknik 2

Litteraturvetenskap

Litteraturvetenskap II

Litteraturvetenskap III

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Självständigt arbete - uppsats

Svenska II med didaktisk inriktning