Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

C#.NET

Databaser

Databasteknik

Datakommunikation I

Dataplansprogrammering

Datavetenskap - Masteruppsats

Datavetenskapens grunder

Datorn som ingenjörsverktyg

Design för integritetsskydd

Designmönster för integritet i programvarudesign

Event management

Examensarbete / Kandidatarbete

Examensarbete för civilingenjörsexamen i Datateknik

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Forskningsprojekt inom Datavetenskap

Framtidens Internet: Design och tjänstekvalitet

Fördröjningar över Internet: Betydelse och lösningar

Företagande inom turism

Grafiska användargränssnitt

Inbyggd integritet

Integritet och verksamhetsstyrning

Integritetsskyddande teknologier

Internetstackens utveckling: Hot och möjligheter

Introduktion till dataplansprogrammering

Introduktion till integritet och dataskydd