Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Dans

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Data, makt och etik

Datavisualisering och kommunikation

Den digitala tidsålderns mediepublik

Didaktik för dans med barn och unga

Forskningsmetoder och självständigt arbete

Genredidaktik 2

Grafisk form I

Informationsarbete i teori och praktik

Journalistik

Kriskommunikation

Medie- och kommunikationsvetenskap III

Mediepraktik

Mediepraktik

Musikalisk gestaltning - Examensarbete

Projektarbete i medieanalys