Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Dans

Dans och dansgestaltning I

Dans och dansgestaltning II

Dans och dansgestaltning IV

Dans och scenisk produktion 1

Danspedagogens yrkesroll och arbete med barn

Dansterapins grunder

Dansträning fördjupning

Dansträning och konstnärligt projekt

Dansträning och teoretiska och konstnärliga perspektiv på dans

Didaktik för dans med barn och unga

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Diskret matematik

Examensarbete Grundlärarprogrammet - Matematik

Examensarbete för ämneslärare - matematik med didaktisk inriktning

Examensarbete i matematik

Flervariabelanalys

Genredidaktik 2

Geometri

Inledande matematik

Introduktion till partiella differentialekvationer

Komplex analys och transformer

Kontinuummodellering

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6

Kreativ matematik för grundlärare i årskurs 4-6 II