Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Arbetsvetenskap - Magisteruppsats

Arbetsvetenskap C

Arbetsvetenskap personalinriktning

Den projektorienterade organisationen

Forskningsmetoder inom arbetsvetenskapen

Generell projektledningsmetodik

Individer och grupper i projekt

Ledarrollen i projektmiljöer

Ledarskap i projekt

Perspektiv på projektledning

Perspektiv på projektledningsmetodik

Projekt som arbetsform

Projekthantering ur ett ledningsperspektiv

Projektledning

Projektledning - Magisteruppsats

Teamutveckling i projektmiljöer

Vetenskapsteori och forskning i projektmiljöer