Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Akutsjukvård med inriktning mot trauma inom ambulanssjukvård

Examensarbete i omvårdnad

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Grundläggande klinisk omvårdnad

Handledning i verksamhetsförlagd utbildning II

Hemsjukvård och avancerad omvårdnad i hemmet

Intensivvård i teori och praktik

Internationella och mångkulturella perspektiv på klinisk omvårdnad

Klinisk omvårdnad i en internationell kontext

Leda och utveckla operationssjukvård

Omvårdnad vid akuta situationer

Omvårdnad vid långvarig ohälsa och multisjuklighet

Omvårdnad vid symtom och tecken på ohälsa

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession

Palliativ vård

Psykisk hälsa och ohälsa

Sjukdomslära och förskrivningsrätt för vissa läkemedel

Sjuksköterskans profession, kliniska kompetens och ledarskap

Sår och sårbehandling II

Triage och sjukvårdsledning inom ambulanssjukvård

Vetenskaplig metod IV

Vetenskapliga metoder i omvårdnad