Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Ambulanssjukvård i teori och praktik

Databasdesign

Engelska för ekonomer I

Examensarbete med inriktning mot ambulanssjukvård

Examensarbete med inriktning mot distriktssköterskans verksamhetsområde

Folkhälsovetenskap praktik

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Geografi med didaktisk inriktning

Historia I

Historia II

Informatik, utlandspraktik

Interkultur I

Lärandeteorier

Matematik för ingenjörer I

Migration, kultur och kommunikation

Objektorienterad modellering

Policyanalys

Politisk teori

Praktikkurs geografisk informationsteknik

SO för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet

Självständigt arbete - uppsats

Spanska - icke-verbal kommunikation som didaktiskt verktyg

Statistik I

Statistik II