Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Bedömning i praktik och teori - KPF

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Det kusliga i litteratur, film och konst

Funktionalanalys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Instrument och ensemble 7

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Kinetisk teori

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Leda lärande - KPF

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

Musik i klass 7

Musik med didaktisk inriktning 9

Musik- och ljudproduktion 7

Musikteori och komposition 7

Partiella differentialekvationer och FEM

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Praktikkurs i matematik

Projektarbete kring konstruktionsprocessen

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Samtalsanalysens grunder