Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

1700-talslitteratur

1900-talets avantgarden

Bedömning i praktik och teori - KPF

Blasfemins estetik. Utmanande textstrategier från Genesis till Satansverserna

Community Dance

Dans i förskola och skola I

Dans undervisning demokrati

Det kusliga i litteratur, film och konst

Elektronisk musik: estetik, teknik och metodik

Introduktion till SPSS

Klimat i förändring

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Källkritik i den digitala informationsrevolutionen

Leda lärande - KPF

Luther och hans värld 1517-2017: Reformationen igår och idag

Lyrik, Lyrikperformance och lyrics

MKB, miljökonsekvensbeskrivning

Miljökemikalier och hälsa med fokus på barn

Miljökommunikation för förändringsarbete

Miljövetenskapens grunder

Nationalekonomi, praktik

Orienteringskurs i GIS

Poststrukturalistisk teori och postmodern litteratur

Responsteorier. Läsares interaktion med texter

Science fiction och interkulturella möten