Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Betyg och bedömning - musiklärare

Biologi examensarbete

Den nya politiska historien

Engelska för ämneslärare IV

Engelska för ämneslärare IV, gymnasieskolan

Fysik IV med didaktisk inriktning

Historiebruk

Introduktion till språkdata

Introduktionskurs till historievetenskapliga studier på avancerad nivå

Klimatförändringar i skönlitteratur och teori

Kulturarv och den kulturella vändningen

Kulturpolitik i ett historiskt perspektiv

Medie- och kommunikationsvetenskap IV

Praktik 1 historia