Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell informationssystemforskning

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Business Marketing

Dynamik med datorstöd

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Forskningsprojekt inom Informatik

Funktionalanalys

Företagsekonomi - masteruppsats

Genus och samhället

Genusvetenskap IV

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Hållbara affärer och ledarskap

International Financial Accounting

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Introduktion till geomediastudier

Kinetisk teori

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Performance Modelling and Simulation

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Redovisning och styrning