Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Advanced service management

Aktuell forskning i företagsekonomi

Aktuell forskning i industriell ekonomi

Barns utveckling och lärande i förskolan

Business Marketing

DOK.MOB!: Dokumentärfilm i teori och praktik

Digitala analysmetoder

Engelska för ekonomer I

Filmvetenskap I

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsprojekt inom Informatik

Företagsekonomi - masteruppsats

Genus och samhället

Genusvetenskap IV

Hållbara affärer och ledarskap

Informatik, utlandspraktik

Intercultural Communication

Interkulturell affärskommunikation

Introduktion till Specialpedagogik

Introduktion till geomediastudier

Kultur och globalisering

Kulturarv

Lärandeteorier

Marketing Strategies

Service management