Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Aktuell informationssystemforskning

Business by Web och webbanalys

Dynamik med datorstöd

Engelsk språkvetenskap I: Begrepp och teorier

Engelska för ekonomer I

Engelska för tekniker I

Engelska i arbetslivet: skrift

Engelska i arbetslivet: tal

Forskningsmetoder inom pedagogiskt arbete

Forskningsperspektiv på AR och VR (augmented and virtual reality)

Forskningsprojekt inom Informatik

Företagsekonomi - kandidatuppsats

Informatik, utlandspraktik

Interaktionsdesign

International Financial Accounting

Introduktion till engelskspråkig litteratur

Litteratur och teori I (litteratur före 1900)

Lärandeteorier

Norden och klimatförändringar

Nordiska studier

Ordinära differentialekvationer

Performance Modelling and Simulation

Planera och kommunicera ett forskningsprojekt i informatik

Redovisning och styrning

Regioners organisering i tid och rum