Kurser

Filtrerade sökresultat

Course
Högskolepoäng

Funktionalanalys

Homogenisering: flerskalemodellering, analys och simulering

Introduktion till Cloud Computing

Introduktion till Network Function Virtualization (NFV)

Introduktion till Software Defined Networking (SDN)

Kinetisk teori

Samtalsanalysens grunder

Science fiction och interkulturella möten

Shakespeare

Tjänstefiering

Virtualisering av nätverksfunktionalitet